Những hoạt động nổi bật chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam tại Đồng Tháp

Người lao động đang mua hàng tại Phiên chợ hàng Việt về Cụm công nghiệp, Bình Thành, Thanh Bình do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Lưu Hùng
Người lao động đang mua hàng tại Phiên chợ hàng Việt về Cụm công nghiệp, Bình Thành, Thanh Bình do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Lưu Hùng
Người lao động đang mua hàng tại Phiên chợ hàng Việt về Cụm công nghiệp, Bình Thành, Thanh Bình do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top