Những hiểu nhầm dẫn đến nguy cơ tranh chấp lao động

Người lao động không phải làm bù cho thời gian đã nghỉ trong thời gian báo trước khi nghỉ việc. Ảnh: NAM DƯƠNG
Người lao động không phải làm bù cho thời gian đã nghỉ trong thời gian báo trước khi nghỉ việc. Ảnh: NAM DƯƠNG
Người lao động không phải làm bù cho thời gian đã nghỉ trong thời gian báo trước khi nghỉ việc. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top