Những gương điển hình "hai giỏi" ở huyện Vũ Quang

Chị Lành với mô hình kinh tế hộ gia đình ngoài rau, quả còn chăn nuôi bò, gia cầm hàng trăm con mang lại thu nhập cao.
Chị Lành với mô hình kinh tế hộ gia đình ngoài rau, quả còn chăn nuôi bò, gia cầm hàng trăm con mang lại thu nhập cao.
Chị Lành với mô hình kinh tế hộ gia đình ngoài rau, quả còn chăn nuôi bò, gia cầm hàng trăm con mang lại thu nhập cao.
Lên top