Những đối tượng nào bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top