Những đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1.7

Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Ảnh TL
Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Ảnh TL
Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Ảnh TL
Lên top