Những điều cần biết khi nghỉ thai sản dịp Tết

Lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù. Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù. Ảnh: Hải Nguyễn
Lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top