Những công trình triệu USD chăm lo đoàn viên công đoàn

Khu ký túc xá Đông Phương (Đồng Nai) dành cho người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Khu ký túc xá Đông Phương (Đồng Nai) dành cho người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Khu ký túc xá Đông Phương (Đồng Nai) dành cho người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Lên top