Những con số ấn tượng sau lời kêu gọi cài đặt Bluezone của Tổng LĐLĐVN

Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Cán bộ công đoàn và đoàn viên huyện Thanh Liêm, Hà Nam cài đặt ứng dụng Bluezone. Ảnh: Hoàng Hải
Lên top