Những cô gái xung phong "3 tại chỗ" của Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải

Các lao động nữ làm việc tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: TCTT
Các lao động nữ làm việc tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: TCTT
Các lao động nữ làm việc tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: TCTT
Lên top