Bình Dương:

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng trao tượng trưng 400 vé xe cho NLĐ nghèo về quê ăn Tết.
Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng trao tượng trưng 400 vé xe cho NLĐ nghèo về quê ăn Tết.
Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng trao tượng trưng 400 vé xe cho NLĐ nghèo về quê ăn Tết.
Lên top