Những chai nước mát đến người lao động ngày nắng nóng

Đoàn viên Công đoàn Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM chuẩn bị nguyên liệu làm nước mát phục vụ người lao động. Ảnh: Xuyến Trần
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM chuẩn bị nguyên liệu làm nước mát phục vụ người lao động. Ảnh: Xuyến Trần
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm Phục vụ Bảo dưỡng HCM chuẩn bị nguyên liệu làm nước mát phục vụ người lao động. Ảnh: Xuyến Trần
Lên top