Nhu cầu lao động công nghiệp xây dựng tăng 30-40%

Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh: Phương Linh
Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh: Phương Linh
Hiện đại hoá nghề biển và lao động biển là yêu cầu can thiết để nâng cao giá trị ngành khai thác chế biến thủy sản. Ảnh: Phương Linh
Lên top