Nhọc nhằn những cuốc xe ôm công nghệ

Đã quá 12 giờ trưa nhưng bác Tiến vẫn chưa kịp ăn cơm vì vẫn mong muốn kiếm thêm được chút nào hay chút ấy. Ảnh: Dịu Lan
Đã quá 12 giờ trưa nhưng bác Tiến vẫn chưa kịp ăn cơm vì vẫn mong muốn kiếm thêm được chút nào hay chút ấy. Ảnh: Dịu Lan
Đã quá 12 giờ trưa nhưng bác Tiến vẫn chưa kịp ăn cơm vì vẫn mong muốn kiếm thêm được chút nào hay chút ấy. Ảnh: Dịu Lan
Lên top