Phát triển thêm 27.478 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Nhờ sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương tới địa phương

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho 
người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Hà Anh
Lên top