Nhớ “Nhà báo của công nhân” Dương Minh Đức

Nhà báo Dương Minh Đức (người đứng bên phải) đang tiếp xúc với công nhân lao động - Ảnh Phạm Thọ
Nhà báo Dương Minh Đức (người đứng bên phải) đang tiếp xúc với công nhân lao động - Ảnh Phạm Thọ
Nhà báo Dương Minh Đức (người đứng bên phải) đang tiếp xúc với công nhân lao động - Ảnh Phạm Thọ
Lên top