Nhờ công đoàn, doanh nghiệp “nghiện” đối thoại định kỳ

Ông Nguyễn Minh Tiến – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Thông Dụng (Bình Dương)  tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Hân.
Ông Nguyễn Minh Tiến – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Thông Dụng (Bình Dương) tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Hân.
Ông Nguyễn Minh Tiến – Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày Thông Dụng (Bình Dương) tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Hân.
Lên top