Nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 trong đoàn viên, CNVCLĐ Vĩnh Long

Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 4 năm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: B.T.G
Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 4 năm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: B.T.G
Tỉnh ủy Vĩnh Long tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tại Hội nghị sơ kết 4 năm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: B.T.G
Lên top