Nhiều vi phạm trong thực hiện pháp luật lao động tại KCN An Dương

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động tại KCN An Dương. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động tại KCN An Dương. Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động tại KCN An Dương. Ảnh MD
Lên top