Nhiều thông tin khoản kết dư 29.000 tỉ của Tổng LĐLĐVN chưa chính xác

Hội thảo do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hội thảo do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hội thảo do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top