Nhiều thỏa ước lao động tập thể chỉ tập trung vào hiếu hỉ, lễ tết

Hội nghị nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ
Hội nghị nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ
Hội nghị nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top