Nữ công nhân khu công nghiệp:

Nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh thần, cần được quan tâm

Nữ công nhân tại một KCN ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân
Nữ công nhân tại một KCN ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân
Nữ công nhân tại một KCN ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân
Lên top