Nhiều thiệt thòi cho người lao động nếu nhận BHXH một lần

Nhận BHXH một lần về già người lao động sẽ không được hưởng lương hưu. 
Ảnh: Hà Anh
Nhận BHXH một lần về già người lao động sẽ không được hưởng lương hưu. Ảnh: Hà Anh
Nhận BHXH một lần về già người lao động sẽ không được hưởng lương hưu. Ảnh: Hà Anh
Lên top