Nhiều thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021

Gần 2.800 công nhân Công ty PouYuen đã được nhận trợ cấp thôi việc. Ảnh: Đức Long
Gần 2.800 công nhân Công ty PouYuen đã được nhận trợ cấp thôi việc. Ảnh: Đức Long
Gần 2.800 công nhân Công ty PouYuen đã được nhận trợ cấp thôi việc. Ảnh: Đức Long
Lên top