Nhiều tập thể thuộc tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh được tôn vinh

3 tập thể thuộc tổ chức công đoàn Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
3 tập thể thuộc tổ chức công đoàn Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
3 tập thể thuộc tổ chức công đoàn Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top