LĐLĐ THỪA THIÊN HUẾ:

Nhiều sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các khu cách ly

Nhiều hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần được LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ TP. Huế trao tặng đến các khu cách li trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ.
Nhiều hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần được LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ TP. Huế trao tặng đến các khu cách li trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ.
Nhiều hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần được LĐLĐ Thừa Thiên Huế, LĐLĐ TP. Huế trao tặng đến các khu cách li trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: CĐ.
Lên top