Nhiều sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả

Chia ô phòng ăn, một trong những sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 của Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Chia ô phòng ăn, một trong những sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 của Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Chia ô phòng ăn, một trong những sáng kiến phòng chống dịch COVID-19 của Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Lên top