Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”:

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Công nhân Công ty TNHH Daito Rubber (Hải Phòng) trong ca sản xuất. Ảnh: M.D
Công nhân Công ty TNHH Daito Rubber (Hải Phòng) trong ca sản xuất. Ảnh: M.D
Công nhân Công ty TNHH Daito Rubber (Hải Phòng) trong ca sản xuất. Ảnh: M.D
Lên top