Nhiều sáng kiến hay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các siêu thị, chợ ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các siêu thị, chợ ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động cho các siêu thị, chợ ở TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trà Giang
Lên top