Nhiều sáng kiến có lợi cho người lao động

Ông Lê Đình Tuyên (giữa) trong chương trình từ thiện. Ảnh: NVCC
Ông Lê Đình Tuyên (giữa) trong chương trình từ thiện. Ảnh: NVCC
Ông Lê Đình Tuyên (giữa) trong chương trình từ thiện. Ảnh: NVCC
Lên top