GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI:

Nhiều quy định còn mơ hồ và thiếu tính thực tế

Thực tế hiện nay, nếu NLĐ có nhiều HĐLĐ thì cơ quan BHXH vẫn chưa thu được BHYT theo HĐLĐ có tiền lương cao nhất (ảnh minh họa). Ảnh: NAM DƯƠNG
Thực tế hiện nay, nếu NLĐ có nhiều HĐLĐ thì cơ quan BHXH vẫn chưa thu được BHYT theo HĐLĐ có tiền lương cao nhất (ảnh minh họa). Ảnh: NAM DƯƠNG
Thực tế hiện nay, nếu NLĐ có nhiều HĐLĐ thì cơ quan BHXH vẫn chưa thu được BHYT theo HĐLĐ có tiền lương cao nhất (ảnh minh họa). Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top