Nhiều nơi tổ chức cho CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone phòng COVID-19

Nhân viên ngành y tế TPHCM cài đặt ứng dụng Bluzone phòng chống COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên ngành y tế TPHCM cài đặt ứng dụng Bluzone phòng chống COVID-19. Ảnh Đức Long
Nhân viên ngành y tế TPHCM cài đặt ứng dụng Bluzone phòng chống COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top