Nhiều người lao động làm thêm giờ do muốn có thêm một bữa ăn ca

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quế Chi.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quế Chi.