Nhiều người lao động chưa hiểu quyền được tham gia đình công

Thạc sỹ Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Quế Chi
Thạc sỹ Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Quế Chi
Thạc sỹ Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu. Ảnh: Quế Chi
Lên top