Nhiều ngành nghề, doanh nghiệp sẽ không có thưởng Tết

Sau một thời gian nghỉ việc kéo dài vì dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân trở lại làm việc. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Sau một thời gian nghỉ việc kéo dài vì dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân trở lại làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Sau một thời gian nghỉ việc kéo dài vì dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân trở lại làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top