CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM:

Nhiều mô hình mới vì đoàn viên và người lao động

Đoàn viên Tổng Công ty Hàng không sử dụng nước mát dành cho ngày nóng. Ảnh: NGUYÊN ANH
Đoàn viên Tổng Công ty Hàng không sử dụng nước mát dành cho ngày nóng. Ảnh: NGUYÊN ANH
Đoàn viên Tổng Công ty Hàng không sử dụng nước mát dành cho ngày nóng. Ảnh: NGUYÊN ANH
Lên top