Nhiều lợi ích cho NLĐ ở doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở

Người lao động tại Công ty Cổ phần Shop Em bé sẽ được hưởng nhiều lợi ích theo thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Người lao động tại Công ty Cổ phần Shop Em bé sẽ được hưởng nhiều lợi ích theo thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Người lao động tại Công ty Cổ phần Shop Em bé sẽ được hưởng nhiều lợi ích theo thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Đức Long
Lên top