Nhiều loại công việc sẽ bị thay thế bởi máy móc, trí tuệ nhân tạo

Lễ ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN. Ảnh Mạnh Dũng
Lễ ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN. Ảnh Mạnh Dũng
Lễ ra mắt Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN. Ảnh Mạnh Dũng
Lên top