Nhiều lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19

Chính phủ cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động tự do, nhưng đến nay không ít lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Chính phủ cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động tự do, nhưng đến nay không ít lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Chính phủ cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động tự do, nhưng đến nay không ít lao động tự do vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top