TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam:

Nhiều lao động trong các khu công nghiệp đi làm trở lại

Công nhân ngành may ở tỉnh Quảng Nam đi làm trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân ngành may ở tỉnh Quảng Nam đi làm trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân ngành may ở tỉnh Quảng Nam đi làm trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top