Nhiều lao động mắc kẹt tại Hà Nội "đói" việc làm, không có thu nhập

Chị Huế đang chuẩn bị bữa cơm tối hôm nay. Ảnh: Lương Hạnh.
Chị Huế đang chuẩn bị bữa cơm tối hôm nay. Ảnh: Lương Hạnh.
Chị Huế đang chuẩn bị bữa cơm tối hôm nay. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top