BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC:

Nhiều lao động chưa nhận thức được vai trò việc làm của mình

Tư vấn pháp luật cho công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Tư vấn pháp luật cho công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Tư vấn pháp luật cho công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: ĐT
Lên top