Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc chăm lo đời sống NLĐ

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: LP
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: LP
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: LP