Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc chăm lo đời sống NLĐ

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: LP
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: LP