Nhiều KCN Đà Nẵng hoạt động bình thường trong tình hình mới

Nhiều khu công nghiệp Đà Nẵng vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Hữu Long
Nhiều khu công nghiệp Đà Nẵng vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Hữu Long
Nhiều khu công nghiệp Đà Nẵng vẫn làm việc bình thường. Ảnh: Hữu Long
Lên top