ĐỒNG THÁP:

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Tiết mục tại Liên hoan Văn nghệ CCVC, CNLĐ tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: LỤC TÙNG
Tiết mục tại Liên hoan Văn nghệ CCVC, CNLĐ tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: LỤC TÙNG
Tiết mục tại Liên hoan Văn nghệ CCVC, CNLĐ tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top