Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh:

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đến thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp.
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đến thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp.
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh đến thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp.
Lên top