Nhiều hoạt động tại Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May Việt Nam

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam và các lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện đơn vị tham gia cắt băng khai mạc Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2018. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam và các lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện đơn vị tham gia cắt băng khai mạc Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2018. Ảnh: Xuân Trường
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam và các lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam, đại diện đơn vị tham gia cắt băng khai mạc Ngày hội Lao động sáng tạo năm 2018. Ảnh: Xuân Trường
Lên top