CÔNG ĐOÀN HÀ TĨNH:

Nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (ngoài cùng, bên phải) cùng Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: TRẦN TUẤN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (ngoài cùng, bên phải) cùng Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: TRẦN TUẤN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn (ngoài cùng, bên phải) cùng Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh Nguyễn Văn Danh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top