Nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Đại diện các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Cờ thi đua của LĐLĐ TPHCM. Ảnh: LĐLĐ Quận 5
Đại diện các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Cờ thi đua của LĐLĐ TPHCM. Ảnh: LĐLĐ Quận 5
Đại diện các Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Cờ thi đua của LĐLĐ TPHCM. Ảnh: LĐLĐ Quận 5
Lên top