Nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ đoàn viên công đoàn ứng phó dịch COVID-19

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Lên top