KHÁNH HÒA:

Nhiều doanh nghiệp trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Cty TNHH Bán lẻ Phương Nam chi nhánh Nha Trang. Ảnh: PV
Cty TNHH Bán lẻ Phương Nam chi nhánh Nha Trang. Ảnh: PV
Cty TNHH Bán lẻ Phương Nam chi nhánh Nha Trang. Ảnh: PV
Lên top